Home EN

We are a group of production, technology and business companies operating internationally since 1993.

We have a strategic focus on the security, manufacturing, construction and furniture industries, as well as healthcare, marketing and property management services.

Significant business achievements within this demanding and specific sector, together with experience, have enabled us to expand activities to civil areas in both B2G and B2B sectors. Civil custormers are no different in demanding high-end product and high added value systems that we can offer.

We have extended our SKUPINA holding portfolio with more profitable businesses by completing a number of acquisitions successfully. 

We love partnerships – experience taught us it is not possible to achieve fast and sustainable outcome at the same time.

We are therefore open to all forms of cooperation and technology (know-how) transfers both within the Czech Republic, Poland or internationally.

Association of Companies within SKUPINA holding provides for creation of unique synergies without limitation.

We are therefore in a position to embark on various technology, financial and marketing projects benefiting our Customers greatly. And because we enjoy being challenged, no customer request is impossible to meet to us.

0
Employees and associates
0
mio CZK

2022 Turnover

Do you want to participate on our success?

Become a member of SKUPINA, a.s.

We are expanding our activities and looking for new opportunities.

We are your trusted investment Partner.

BADGERS – Development Professionals, s.r.o. realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci, v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BADGERS na těchto projektech spolupracuje úzce s místní veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Společnost BADGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standard poskytovaných služeb.

Bowenite je obchodní společnost specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely. Bowenite poskytuje služby jako systémový integrátor a zajišťuje kompletní proces realizace projektů včetně dlouhodobé garance a technické podpory.

SAVOIR DEFENCE zajišťuje řešení určená k ochraně před kybernetickými hrozbami,ve složitém, multidimenzionálním vojenském a bezpečnostním prostředí. Společnost rovněž dodává nejmodernější a technicky nejvyspělejší komponenty pro výstavbu architektury C4ISTAR.

Společnost GLOMEX Military Supplies má za sebou více než dvacetileté zkušenosti v oblasti integrace moderních obranných technologií, zařízení a vybavení pro vzdušné a pozemní síly, speciální jednotky, bezpečnostní a záchranné složky v České republice a v zahraničí, zejména v členských zemích NATO v teritoriu západní, střední a východní Evropy. Ve společnosti pracuje řada bývalých příslušníků ozbrojených složek včetně členů speciálních jednotek. Jejich praktické zkušenosti jsou přidanou hodnotou, která je v procesu přípravy projektu zásadní.
Původně rodinná firma s tradicí výroby 25 let. Úrovní technického vybavení a možnostmi úpravy skla patří ke středoevropské špičce. Všechny výrobky si ve VV SKLO sami projektují, kompletně vyrábějí a zákazníkům montují. Spolupráce s předními architekty a staviteli. Řezání, vrtání, broušení, kalení, vrstvení a dekorování skla. Ročně se zde zpracuje více než 40 tisíc čtverečních metrů tabulového skla nejvyšší kvality, což představuje přibližně 500 tun materiálu. Výrobky z VV SKLO se dodávají do mnoha evropských zemí.

Společný podnik ZETOR DEFENCE využívá předností obou zakladatelských subjektů. ZETOR Engineering dodává dlouholeté zkušenosti s vývojem obrněných terénních automobilů a zároveň poskytuje svoji výrobní kapacitu a jedinečné technologické know-how, zatímco SKUPINA, a.s. přináší znalosti z oblasti integrace sofistikovaných obranných systémů a projektového řízení podpořené osvědčenou obchodní strategií a silným marketingem.

Servisní 61 svým klientům poskytuje v jejich nemovitostech kompletní služby od pronájmů, přes veškeré provozní záležitosti, včetně výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií, až po zajištění revizních a bezpečnostních kontrol stavebních součástí a technických zařízení.

Bflow je mladá komunikační agentura, v níž pracuje skupina konzultantů s bohatou profesní minulostí. Jejich pracovní zkušenosti sahají od obchodu a služeb přes nejrůznější průmyslová odvětví až po oblast reklamy a PR. V minulosti poskytovali své služby soukromému i státnímu sektoru, čerstvě vznikajícím start-upům, rodinným firmám i zavedeným mezinárodním korporacím ze seznamu NYSE 100. Specialitou Bflow je pořádání akcí – seminářů, prezentací, tiskových konferencí, press tripů, konzultanti agentury dokonce sami pořádají tematické veletrhy v České republice i v zahraničí.

BADGERS - Development Professionals, s.r.o. realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou
spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci, v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BADGERS na těchto projektech spolupracuje úzce s místní veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými
institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Společnost BADGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standard
poskytovaných služeb.

Bflow je mladá komunikační agentura, v níž pracuje skupina konzultantů s bohatou profesní minulostí. Jejich pracovní zkušenosti sahají od obchodu a služeb přes nejrůznější průmyslová odvětví až po oblast reklamy a PR. V minulosti poskytovali své služby soukromému i státnímu sektoru, čerstvě vznikajícím start-upům, rodinným firmám i zavedeným mezinárodním korporacím ze seznamu NYSE 100. Specialitou Bflow je pořádání akcí – seminářů, prezentací, tiskových konferencí,
press tripů, konzultanti agentury dokonce sami pořádají tematické veletrhy v České republice i v zahraničí.

Bowenite je obchodní společnost specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely. Bowenite poskytuje služby jako systémový integrátor a zajišťuje
kompletní proces realizace projektů včetně dlouhodobé garance a technické podpory.

Společnost GLOMEX Military Supplies má za sebou více než dvacetileté zkušenosti v oblasti integrace moderních obranných technologií, zařízení a vybavení pro vzdušné a pozemní síly, speciální jednotky, bezpečnostní a záchranné složky v České republice a v zahraničí, zejména v členských zemích NATO v teritoriu západní, střední a východní Evropy. Ve společnosti pracuje řada bývalých příslušníků ozbrojených složek včetně členů speciálních jednotek. Jejich praktické zkušenosti jsou přidanou hodnotou, která je v procesu přípravy projektu zásadní.

SAVOIR DEFENCE zajišťuje řešení určená k ochraně před kybernetickými hrozbami,ve složitém, multidimenzionálním vojenském a bezpečnostním prostředí. Společnost rovněž dodává nejmodernější a technicky nejvyspělejší komponenty pro výstavbu architektury C4ISTAR.

Servisní 61 svým klientům poskytuje v jejich nemovitostech kompletní služby od pronájmů, přes veškeré provozní záležitosti, včetně výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií, až po zajištění revizních a bezpečnostních kontrol stavebních součástí a technických zařízení.

Původně rodinná firma s tradicí výroby 25 let. Úrovní technického vybavení a možnostmi úpravy skla patří ke středoevropské špičce. Všechny výrobky si ve VV SKLO sami projektují, kompletně vyrábějí a zákazníkům montují. Spolupráce s předními architekty a staviteli. Řezání, vrtání, broušení, kalení,
vrstvení a dekorování skla. Ročně se zde zpracuje více než 40 tisíc čtverečních metrů tabulového skla nejvyšší kvality, což představuje přibližně 500 tun materiálu. Výrobky z VV SKLO se dodávají do mnoha evropských zemí.

NOVÝ HRÁČ NA STŘEDOEVROPSKÉM TRHU
Společnost ZETOR DEFENCE, a.s. je nový joint-venture dvou zakladatelských subjektů – společnosti ZETOR Engineering, s.r.o. a holdingu SKUPINA, a.s., jehož cílem je prosadit se na středoevropském trhu s novou řadou obrněných terénních automobilů tradiční tuzemské značky ZETOR. Nově vytvořený podnik spojuje přednosti obou zakladatelských subjektů. ZETOR Engineering, s.r.o. jí dodává dlouholeté zkušenosti s vývojem obrněných terénních automobilů a zároveň poskytuje svoji výrobní kapacitu a jedinečné technologické know-how, zatímco SKUPINA, a.s. přináší znalosti z oblasti integrace sofistikovaných obranných systémů podpořené osvědčenou obchodní strategií a silnou marketingovou podporou. Společnost ZETOR DEFENCE se soustředí především na trhy v zemích Střední Evropy, v nichž v současné době probíhají ambiciózní programy modernizace a přezbrojení armád. Stávající vývojové, průmyslové a materiálové zdroje, vysoce kvalifikovaný
personál a dlouholetá industriální a obchodní tradice obou zakladatelských společností umožňují nově vytvořené společnosti ZETOR DEFENCE plnit stále rostoucí požadavky náročných zbrojních trhů doma i v zahraničí.