V synergii
je síla Skupiny

Jsme váš stabilní investiční partner

Jsme Skupina výrobních, technologických a obchodních firem s mezinárodní působností, jejichž počátek podnikání se datuje až k roku 1993.

Strategicky se zaměřujeme na bezpečnostní, zpracovatelský, stavební a nábytkářský průmysl a služby
v oblasti zdravotní péče, marketingu a správy nemovitostí.

Výrazné obchodní úspěchy v náročném a specifickém obranném a bezpečnostním sektoru spolu se získanými zkušenostmi nám umožnily rozšíření našich aktivit i do odvětví civilních, a to jak v segmentu B2G, tak i B2B. Zjistili jsme totiž, že i civilní zákazníci vyžadují špičkové produkty a systémy s vysokou přidanou hodnotou, které jsme jim schopni nabídnout. Řadou úspěšných akvizic jsme portfolio našich společností obohatili o další prosperující firmy.

Jsme otevřeni všem formám kooperace, transferu know-how a technologie, ať už v rámci České republiky, Polska nebo s dalšími zahraničními partnery.

Dceřiné společnosti holdingu Skupina, a.s.

Bflow je mladá komunikační agentura, v níž pracuje skupina konzultantů s bohatou profesní minulostí. Jejich pracovní zkušenosti sahají od obchodu a služeb přes nejrůznější průmyslová odvětví až po oblast reklamy a PR. V minulosti poskytovali své služby soukromému i státnímu sektoru, čerstvě vznikajícím start-upům, rodinným firmám i zavedeným mezinárodním korporacím ze seznamu NYSE 100. Specialitou Bflow je pořádání akcí – seminářů, prezentací, tiskových konferencí, press tripů, konzultanti agentury dokonce sami pořádají tematické veletrhy v České republice i v zahraničí.

BADGERS – Development Professionals, s.r.o. realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci, v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BADGERS na těchto projektech spolupracuje úzce s místní veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Společnost BADGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standard poskytovaných služeb.

Bowenite je obchodní společnost specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely. Bowenite poskytuje služby jako systémový integrátor a zajišťuje kompletní proces realizace projektů včetně dlouhodobé garance a technické podpory.

Společnost GLOMEX Military Supplies má za sebou více než dvacetileté zkušenosti v oblasti integrace moderních obranných technologií, zařízení a vybavení pro vzdušné a pozemní síly, speciální jednotky, bezpečnostní a záchranné složky v České republice a v zahraničí, zejména v členských zemích NATO v teritoriu západní, střední a východní Evropy. Ve společnosti pracuje řada bývalých příslušníků ozbrojených složek včetně členů speciálních jednotek. Jejich praktické zkušenosti jsou přidanou hodnotou, která je v procesu přípravy projektu zásadní.

SAVOIR DEFENCE zajišťuje řešení určená k ochraně před kybernetickými hrozbami,ve složitém, multidimenzionálním vojenském a bezpečnostním prostředí. Společnost rovněž dodává nejmodernější a technicky nejvyspělejší komponenty pro výstavbu architektury C4ISTAR.

Servisní 61 svým klientům poskytuje v jejich nemovitostech kompletní služby od pronájmů, přes veškeré provozní záležitosti, včetně výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií, až po zajištění revizních a bezpečnostních kontrol stavebních součástí a technických zařízení.
Původně rodinná firma s tradicí výroby 25 let. Úrovní technického vybavení a možnostmi úpravy skla patří ke středoevropské špičce. Všechny výrobky si ve VV SKLO sami projektují, kompletně vyrábějí a zákazníkům montují. Spolupráce s předními architekty a staviteli. Řezání, vrtání, broušení, kalení, vrstvení a dekorování skla. Ročně se zde zpracuje více než 40 tisíc čtverečních metrů tabulového skla nejvyšší kvality, což představuje přibližně 500 tun materiálu. Výrobky z VV SKLO se dodávají do mnoha evropských zemí.

Společný podnik ZETOR DEFENCE využívá předností obou zakladatelských subjektů. ZETOR Engineering dodává dlouholeté zkušenosti s vývojem obrněných terénních automobilů a zároveň poskytuje svoji výrobní kapacitu a jedinečné technologické know-how, zatímco SKUPINA, a.s. přináší znalosti z oblasti integrace sofistikovaných obranných systémů a projektového řízení podpořené osvědčenou obchodní strategií a silným marketingem.

Sdružení firem v rámci naší Skupiny nám umožňuje vytváření jedinečných a nijak neomezených synergických vazeb.

Můžeme se tak pouštět do nejrůznějších technologických, finančních i marketingových projektů, které přinášejí našim zákazníkům velké výhody. A protože máme rádi výzvy, žádný požadavek zákazníka pro nás není nesplnitelný.

0
zaměstnanců a spolupracovníků
0
milionů Kč

obrat v roce 2022

Chcete se podílet na společném úspěchu?

Staňte se součástí SKUPINA, a.s.

Rozšiřujeme naše aktivity a hledáme příležitosti v nových oborech.

Jsme vás stabilní investiční partner

BADGERS – Development Professionals, s.r.o. realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci, v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BADGERS na těchto projektech spolupracuje úzce s místní veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Společnost BADGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standard poskytovaných služeb.

Bowenite je obchodní společnost specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely. Bowenite poskytuje služby jako systémový integrátor a zajišťuje kompletní proces realizace projektů včetně dlouhodobé garance a technické podpory.

SAVOIR DEFENCE zajišťuje řešení určená k ochraně před kybernetickými hrozbami,ve složitém, multidimenzionálním vojenském a bezpečnostním prostředí. Společnost rovněž dodává nejmodernější a technicky nejvyspělejší komponenty pro výstavbu architektury C4ISTAR.

Společnost GLOMEX Military Supplies má za sebou více než dvacetileté zkušenosti v oblasti integrace moderních obranných technologií, zařízení a vybavení pro vzdušné a pozemní síly, speciální jednotky, bezpečnostní a záchranné složky v České republice a v zahraničí, zejména v členských zemích NATO v teritoriu západní, střední a východní Evropy. Ve společnosti pracuje řada bývalých příslušníků ozbrojených složek včetně členů speciálních jednotek. Jejich praktické zkušenosti jsou přidanou hodnotou, která je v procesu přípravy projektu zásadní.
Původně rodinná firma s tradicí výroby 25 let. Úrovní technického vybavení a možnostmi úpravy skla patří ke středoevropské špičce. Všechny výrobky si ve VV SKLO sami projektují, kompletně vyrábějí a zákazníkům montují. Spolupráce s předními architekty a staviteli. Řezání, vrtání, broušení, kalení, vrstvení a dekorování skla. Ročně se zde zpracuje více než 40 tisíc čtverečních metrů tabulového skla nejvyšší kvality, což představuje přibližně 500 tun materiálu. Výrobky z VV SKLO se dodávají do mnoha evropských zemí.

Společný podnik ZETOR DEFENCE využívá předností obou zakladatelských subjektů. ZETOR Engineering dodává dlouholeté zkušenosti s vývojem obrněných terénních automobilů a zároveň poskytuje svoji výrobní kapacitu a jedinečné technologické know-how, zatímco SKUPINA, a.s. přináší znalosti z oblasti integrace sofistikovaných obranných systémů a projektového řízení podpořené osvědčenou obchodní strategií a silným marketingem.

Servisní 61 svým klientům poskytuje v jejich nemovitostech kompletní služby od pronájmů, přes veškeré provozní záležitosti, včetně výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií, až po zajištění revizních a bezpečnostních kontrol stavebních součástí a technických zařízení.

Bflow je mladá komunikační agentura, v níž pracuje skupina konzultantů s bohatou profesní minulostí. Jejich pracovní zkušenosti sahají od obchodu a služeb přes nejrůznější průmyslová odvětví až po oblast reklamy a PR. V minulosti poskytovali své služby soukromému i státnímu sektoru, čerstvě vznikajícím start-upům, rodinným firmám i zavedeným mezinárodním korporacím ze seznamu NYSE 100. Specialitou Bflow je pořádání akcí – seminářů, prezentací, tiskových konferencí, press tripů, konzultanti agentury dokonce sami pořádají tematické veletrhy v České republice i v zahraničí.

BADGERS - Development Professionals, s.r.o. realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou
spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci, v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BADGERS na těchto projektech spolupracuje úzce s místní veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými
institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Společnost BADGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standard
poskytovaných služeb.

Bflow je mladá komunikační agentura, v níž pracuje skupina konzultantů s bohatou profesní minulostí. Jejich pracovní zkušenosti sahají od obchodu a služeb přes nejrůznější průmyslová odvětví až po oblast reklamy a PR. V minulosti poskytovali své služby soukromému i státnímu sektoru, čerstvě vznikajícím start-upům, rodinným firmám i zavedeným mezinárodním korporacím ze seznamu NYSE 100. Specialitou Bflow je pořádání akcí – seminářů, prezentací, tiskových konferencí,
press tripů, konzultanti agentury dokonce sami pořádají tematické veletrhy v České republice i v zahraničí.

Bowenite je obchodní společnost specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely. Bowenite poskytuje služby jako systémový integrátor a zajišťuje
kompletní proces realizace projektů včetně dlouhodobé garance a technické podpory.

Společnost GLOMEX Military Supplies má za sebou více než dvacetileté zkušenosti v oblasti integrace moderních obranných technologií, zařízení a vybavení pro vzdušné a pozemní síly, speciální jednotky, bezpečnostní a záchranné složky v České republice a v zahraničí, zejména v členských zemích NATO v teritoriu západní, střední a východní Evropy. Ve společnosti pracuje řada bývalých příslušníků ozbrojených složek včetně členů speciálních jednotek. Jejich praktické zkušenosti jsou přidanou hodnotou, která je v procesu přípravy projektu zásadní.

SAVOIR DEFENCE zajišťuje řešení určená k ochraně před kybernetickými hrozbami,ve složitém, multidimenzionálním vojenském a bezpečnostním prostředí. Společnost rovněž dodává nejmodernější a technicky nejvyspělejší komponenty pro výstavbu architektury C4ISTAR.

Servisní 61 svým klientům poskytuje v jejich nemovitostech kompletní služby od pronájmů, přes veškeré provozní záležitosti, včetně výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií, až po zajištění revizních a bezpečnostních kontrol stavebních součástí a technických zařízení.

Původně rodinná firma s tradicí výroby 25 let. Úrovní technického vybavení a možnostmi úpravy skla patří ke středoevropské špičce. Všechny výrobky si ve VV SKLO sami projektují, kompletně vyrábějí a zákazníkům montují. Spolupráce s předními architekty a staviteli. Řezání, vrtání, broušení, kalení,
vrstvení a dekorování skla. Ročně se zde zpracuje více než 40 tisíc čtverečních metrů tabulového skla nejvyšší kvality, což představuje přibližně 500 tun materiálu. Výrobky z VV SKLO se dodávají do mnoha evropských zemí.

NOVÝ HRÁČ NA STŘEDOEVROPSKÉM TRHU
Společnost ZETOR DEFENCE, a.s. je nový joint-venture dvou zakladatelských subjektů – společnosti ZETOR Engineering, s.r.o. a holdingu SKUPINA, a.s., jehož cílem je prosadit se na středoevropském trhu s novou řadou obrněných terénních automobilů tradiční tuzemské značky ZETOR. Nově vytvořený podnik spojuje přednosti obou zakladatelských subjektů. ZETOR Engineering, s.r.o. jí dodává dlouholeté zkušenosti s vývojem obrněných terénních automobilů a zároveň poskytuje svoji výrobní kapacitu a jedinečné technologické know-how, zatímco SKUPINA, a.s. přináší znalosti z oblasti integrace sofistikovaných obranných systémů podpořené osvědčenou obchodní strategií a silnou marketingovou podporou. Společnost ZETOR DEFENCE se soustředí především na trhy v zemích Střední Evropy, v nichž v současné době probíhají ambiciózní programy modernizace a přezbrojení armád. Stávající vývojové, průmyslové a materiálové zdroje, vysoce kvalifikovaný
personál a dlouholetá industriální a obchodní tradice obou zakladatelských společností umožňují nově vytvořené společnosti ZETOR DEFENCE plnit stále rostoucí požadavky náročných zbrojních trhů doma i v zahraničí.