Stabilní investiční partner 

V synergii je síla Skupiny  

Stabilní investiční partner 

V synergii je síla Skupiny  

O Skupině

Jsme Skupina výrobních, technologických a obchodních firem s mezinárodní působností, jejichž počátek podnikání se datuje až k roku 1993. Na počátku jsme se soustředili především na bezpečnostní technologie. Výrazné obchodní úspěchy v tomto náročném a specifickém sektoru spolu se získanými zkušenostmi nám umožnily rozšíření našich aktivit i do odvětví civilních, a to jak v segmentu B2G, tak i B2B. Zjistili jsme totiž, že i civilní zákazníci vyžadují špičkové produkty a systémy s vysokou přidanou hodnotou, které jsme jim schopni nabídnout.

Řadou úspěšných akvizic jsme portfolio našich společností obohatili o další prosperující firmy. Strategicky se zaměřujeme na bezpečnostní, zpracovatelský, stavební a nábytkářský průmyslslužby v oblasti zdravotní péče, marketingu a správy nemovitostí.

Partnerství

Rádi spolupracujeme, zkušenosti nás naučily, že jen tak je možné dosáhnout rychlého a přitom dlouhotrvajícího výsledku. Jsme proto otevřeni všem formám kooperace, transferu know-how a technologie, ať už v rámci České republiky, Polska nebo s dalšími zahraničními partnery.

Činnost v rámci institucí z oblasti výzkumu a inovací a ve vývojových centrech naše pracovníky motivuje a inspiruje ke vzájemné spolupráci. V rámci Skupiny kooperujeme na nejrůznějších úrovních od vývoje, přes výrobu až po obchodní činnost včetně marketingové podpory. Díky tomu dosahujeme efektivních výsledků ve všech odvětvích, v nichž se pohybujeme. Spolupodílíme se na rozvoji technologických a kompetenčních center a práci vědeckých parků.

Portfolio

Sdružení firem v rámci naší Skupiny nám umožňuje vytváření jedinečných a nijak neomezených synergických vazeb. Můžeme se tak pouštět do nejrůznějších technologických, finančních i marketingových projektů, které přinášejí našim zákazníkům velké výhody. A protože máme rádi výzvy, žádný požadavek zákazníka pro nás není nesplnitelný.

S celkovým počtem 92 zaměstnanců a spolupracovníků dosáhla v roce 2019 Skupina, a.s. kumulativních tržeb ve výši 570 miliónů Kč. 

Chcete se podílet na společném úspěchu?

Staňte se součástí SKUPINA, a.s.

Rozšiřujeme naše aktivity a hledáme příležitosti v nových oborech

  • Má vaše firma zajímavý projekt, technologicky inovativní výrobek, případně poskytujete něčím výjimečné a unikátní služby?
  • Hledáte obchodní partnery a odbytiště v zahraničí?
  • Potřebujete pomoci s financováním vašich projektů?
  • Chybí vám účinná marketingová strategie?
Bowenite
VV SKLO
Glomex
Badgers
Servisní 61
Bflow
Předseda vlády ČR Petr Fiala se v sobotu 17. září osobně zúčastnil největší evropské bezpečnostní přehlídky v Evropě, Dnů NATO v Ostravě, letos pořádané za účasti devatenácti partnerských zemí. Mezi exponáty, které měl možnost během své návštěvy prohlédnout, bylo i obrněné vozidlo domácí výroby Zetor Gerlach.
Dnem 1.9.2022 byl prezidentem společnosti GLOMEX Military Supplies jmenován Ing. Lukáš Dědina, dlouholetý zaměstnanec této společnosti patřící do holdingu SKUPINA, a.s. Na pozici prezidenta nahradí Ing. Josefa Bečváře, jenž přechází na pozici předsedy představenstva nové společnosti ZETOR DEFENCE, a.s.
Holding SKUPINA, a.s. se na letošním Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021 pořádaném ve dnech 6.-8.10. na BVV v Brně prezentoval na ploše 450 čtverečních metrů.
Nejsme jako jiní finanční dravci. Ekonomické ukazatele podniku zvažovaného pro akvizici mě zajímají až na druhém místě,“ říká ředitel M&A holdingu Skupina Martin Odvody.
Naše dceřiná společnost GLOMEX Military Supplies uspěla v otevřeném výběrovém řízení Ministerstva obrany ČR na dodávku nových víceúčelových terénních osobních vozidel pro potřeby Armády České republiky.
Významnou akvizicí SKUPINA, a.s. je společnost VV SKLO v Křižanově na Žďársku. Byla založena v roce 1993 jako rodinný podnik a záhy se stala významným hráčem na tuzemském trhu se skleněnými doplňky. V červnu 2019 se rozhodli původní majitelé většinový podíl ve firmě prodat strategickému partnerovi.
Od září 2019 působí v rámci SKUPINA a.s. nová marketingová společnost Bflow Agency. a.s., založená na podporu veškerých marketingových aktivit celého holdingu. . Jde o skupinu krativních interních i externích konzultantů, kteří mají za sebou pestrou a bohatou profesní minulost...
Nově vytvořená obchodní společnost Bowenite (součást holdingu SKUPINA a.s.) je specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely do zahraničí, zejména do teritorií mimo Evropskou unii a do nečlenských zemí NATO. V čele této společnosti stojí jeden z nejzkušenějších českých vojáků...
Velký úspěch zaznamenala naše dceřiná společnost Glomex Military Services. Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 podepsal její jednatel Jiří Sadílek s náměstkem ministra obrany ČR pro řízení sekce vyzbrojování Luborem Koudelkou smlouvu na pořízení osobních terénních vozidel.

Kontaktujte nás

Sídlo

Skupina, a.s.

Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10
IČ: 06617247

Společnost vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, spisová značka 23018 

Provozovny

Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5