Stabilní investiční partner 

V synergii je síla Skupiny  

Stabilní investiční partner 

V synergii je síla Skupiny  

O Skupině

Jsme Skupina výrobních, technologických a obchodních firem s mezinárodní působností, jejichž počátek podnikání se datuje až k roku 1993. Na počátku jsme se soustředili především na bezpečnostní technologie. Výrazné obchodní úspěchy v tomto náročném a specifickém sektoru spolu se získanými zkušenostmi nám umožnily rozšíření našich aktivit i do odvětví civilních, a to jak v segmentu B2G, tak i B2B. Zjistili jsme totiž, že i civilní zákazníci vyžadují špičkové produkty a systémy s vysokou přidanou hodnotou, které jsme jim schopni nabídnout.

Řadou úspěšných akvizic jsme portfolio našich společností obohatili o další prosperující firmy. Strategicky se zaměřujeme na bezpečnostní, zpracovatelský, stavební a nábytkářský průmyslslužby v oblasti zdravotní péče, marketingu a správy nemovitostí.

Partnerství

Rádi spolupracujeme, zkušenosti nás naučily, že jen tak je možné dosáhnout rychlého a přitom dlouhotrvajícího výsledku. Jsme proto otevřeni všem formám kooperace, transferu know-how a technologie, ať už v rámci České republiky, Polska nebo s dalšími zahraničními partnery.

Činnost v rámci institucí z oblasti výzkumu a inovací a ve vývojových centrech naše pracovníky motivuje a inspiruje ke vzájemné spolupráci. V rámci Skupiny kooperujeme na nejrůznějších úrovních od vývoje, přes výrobu až po obchodní činnost včetně marketingové podpory. Díky tomu dosahujeme efektivních výsledků ve všech odvětvích, v nichž se pohybujeme. Spolupodílíme se na rozvoji technologických a kompetenčních center a práci vědeckých parků.

Portfolio

Sdružení firem v rámci naší Skupiny nám umožňuje vytváření jedinečných a nijak neomezených synergických vazeb. Můžeme se tak pouštět do nejrůznějších technologických, finančních i marketingových projektů, které přinášejí našim zákazníkům velké výhody. A protože máme rádi výzvy, žádný požadavek zákazníka pro nás není nesplnitelný.

S celkovým počtem 92 zaměstnanců a spolupracovníků dosáhla v roce 2019 Skupina, a.s. kumulativních tržeb ve výši 570 miliónů Kč. 

Chcete se podílet na společném úspěchu?

Staňte se součástí SKUPINA, a.s.

Rozšiřujeme naše aktivity a hledáme příležitosti v nových oborech

  • Má vaše firma zajímavý projekt, technologicky inovativní výrobek, případně poskytujete něčím výjimečné a unikátní služby?
  • Hledáte obchodní partnery a odbytiště v zahraničí?
  • Potřebujete pomoci s financováním vašich projektů?
  • Chybí vám účinná marketingová strategie?
Bowenite
VV SKLO
Glomex
Badgers
Servisní 61
Bflow
Holding SKUPINA, a.s. se na letošním Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021 pořádaném ve dnech 6.-8.10. na BVV v Brně prezentoval na ploše 450 čtverečních metrů.
Nejsme jako jiní finanční dravci. Ekonomické ukazatele podniku zvažovaného pro akvizici mě zajímají až na druhém místě,“ říká ředitel M&A holdingu Skupina Martin Odvody.
Naše dceřiná společnost GLOMEX Military Supplies uspěla v otevřeném výběrovém řízení Ministerstva obrany ČR na dodávku nových víceúčelových terénních osobních vozidel pro potřeby Armády České republiky.
Významnou akvizicí SKUPINA, a.s. je společnost VV SKLO v Křižanově na Žďársku. Byla založena v roce 1993 jako rodinný podnik a záhy se stala významným hráčem na tuzemském trhu se skleněnými doplňky. V červnu 2019 se rozhodli původní majitelé většinový podíl ve firmě prodat strategickému partnerovi.
Od září 2019 působí v rámci SKUPINA a.s. nová marketingová společnost Bflow Agency. a.s., založená na podporu veškerých marketingových aktivit celého holdingu. . Jde o skupinu krativních interních i externích konzultantů, kteří mají za sebou pestrou a bohatou profesní minulost...
Nově vytvořená obchodní společnost Bowenite (součást holdingu SKUPINA a.s.) je specializovaná na export technologií, materiálu a služeb pro civilní, obranné a bezpečnostní účely do zahraničí, zejména do teritorií mimo Evropskou unii a do nečlenských zemí NATO. V čele této společnosti stojí jeden z nejzkušenějších českých vojáků...
Velký úspěch zaznamenala naše dceřiná společnost Glomex Military Services. Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 podepsal její jednatel Jiří Sadílek s náměstkem ministra obrany ČR pro řízení sekce vyzbrojování Luborem Koudelkou smlouvu na pořízení osobních terénních vozidel.

Kontaktujte nás

Sídlo

Skupina, a.s.

Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10
IČ: 06617247

Společnost vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, spisová značka 23018 

Provozovny

Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5