Agentura Bflow podporuje marketingové aktivity

Od září 2019 působí v rámci SKUPINA a.s. nová marketingová společnost Bflow Agency. a.s., založená na podporu veškerých marketingových aktivit celého holdingu. Jde o skupinu kreativních interních i externích konzultantů, kteří mají za sebou pestrou a bohatou profesní minulost ve sféře obchodu, služeb, masových i sociálních médií, komunikačních služeb včetně reklamy a PR. Kromě jiných aktivit mají zkušenosti s pořádáním nejrůznějších eventů – od seminářů a prezentací přes přednášky, konference, až po tematické veletrhy a festivaly v České republice i v zahraničí. Agentura Bflow se nesoustředí pouze na poskytování služeb v rámci SKUPINA a.s. ale rozvíjí samostatné aktivity také mimo tento holding.